TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:

Część humanistyczna: 18 kwietnia 2018 r. (środa)

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie: godz. 9:00

– z zakresu języka polskiego: godz. 11:00

Część matematyczno – przyrodnicza: 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia): godz. 9:00

– z zakresu matematyki: godz. 11:00

Część językowa – język obcy nowożytny: 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

– na poziomie podstawowym: godz. 9:00

– na poziomie rozszerzonym: godz. 11:00