Tematy projektów edukacyjnych

  1. Podróż przez Europę – opiekun: p. K. Dobrzyńska
  2. Historia naszej szkoły – opiekun: p. M. Tatina
  3. Kraków – miasto ważne w drodze do niepodległości – opiekun: p. M. Juranek
  4. Znaczenie i symbolika wybranych liczb z Biblii – opiekun: p. G. Tereńczuk