Targi edukacyjne

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy przyszłych absolwentów szkół Gminy Tarnów Opolski i ich rodziców w dniu 18.03.2019 roku o godzinie 11:00 na spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie odbędzie się w szkole w Tarnowie Opolskim na sali gimnastycznej.