Szkolny zestaw podręczników rok szkolny: 2017/2018

Uczniowie klas II i III gimnazjum otrzymują podręczniki i ćwiczenia/materiały edukacyjne zakupione z dotacji MEN na początku września. Jeżeli kwota dotacji okaże się niewystarczająca na zakup całego kompletu podręczników i ćwiczeń, wtedy (również na początku września) zwrócimy się do Państwa z prośba o ewentualne zakupienie brakujących pozycji.

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018:

klasa II: http://bip.pgtarnowopolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Szkolny-zestaw-podr%C4%99cznik%C3%B3w-do-klasy-drugiej-Publicznego-Gimnazjum-w-Tarnowie-Opolskim.pdf

klasa III: http://bip.pgtarnowopolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Szkolny-zestaw-podr%C4%99cznik%C3%B3w-do-klasy-trzeciej-Publicznego-Gimnazjum-w-Tarnowie-Opolskim.pdf