STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZKA OPOLSKIEGO

Najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów naszej szkoły zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego.
Wnioski należy składać w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, w terminie do 5 lipca.
Regulamin nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-edukacji/