Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Agata Wacławczyk

Zastępca: Bożena Tkocz

Skarbnik: Sabina Kampa

Sekretarz: Barbara Ciolek

Komisja rewizyjna: Renata Bartoszek, Wioleta Michalska

Na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu: 14.09.2017 r. ustalono wysokość składki na rok szkolny 2017/2018  : 50,00 zł (w przypadku, gdy do gimnazjum uczęszcza rodzeństwo, kwotę dzieli się na wszystkie dzieci, tj. przy np. dwójce dzieci: 25 zł + 25 zł).

Pieniądze można wpłacać na konto: 13 8884 1027 9003 0015 8932 0001, podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Składki wpłacane przez Rodziców księgowane są na konto klasy, do której ich dziecko uczęszcza. Pieniądze zgromadzone na koncie danej klasy wykorzystywane są jedynie przez tą klasę.