Posiłki dla dzieci

Uczniowie mają możliwość ubiegania się o refundację posiłków. Kryterium dochodowe netto na członka rodziny to 684,00 zł. Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.