Obiady

Uprzejmie informujemy, że  obowiązuje bezwzględny obowiązek uiszczania opłat za obiady do 20-go każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia naliczane będą odsetki od nieterminowych wpłat.

Opłat można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.15  – 10.20 u pani intendentki na świetlicy szkolnej lub przelewem na konto: BS Krapkowice 35 8884 0004 2003 0032 6764 0001 – przed wpłaceniem na konto należy wcześniej uzgodnić kwotę wpłaty u intendenta pod numerem telefonu: 692 742 834.

W przypadku, gdy 20 dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, termin wydłuża się do najbliższego dnia roboczego.

W przypadku nieobecności dziecka, należy zgłaszać ten fakt do godziny 8:00 pod numerem telefonu: 692 742 834.