Konto Rady Rodziców

Składki na Radę Rodziców można wpłacać także na konto: 13 8884 1027 9003 0015 8932 0001, podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Składki wpłacane przez Rodziców księgowane są na konto klasy, do której ich dziecko uczęszcza. Pieniądze zgromadzone na koncie danej klasy wykorzystywane są jedynie przez tą klasę.