Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Dla uczniów gimnazjum województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018 organizuje się konkursy z następujących przedmiotów:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, geografia, biologia, matematyka, chemia, fizyka i wiedza obywatelska i ekonomiczna (wiedza o społeczeństwie).

Regulaminy poszczególnych konkursów przedmiotowych są opublikowane na stronach: www.kuratorium.opole.pl i www.mdk.opole.pl, a terminarz konkursów (i wszelkie dodatkowe informacje) – na stronie: www.kuratorium.opole.pl.