Category Archives: Informacje dla nauczycieli

„Archipelag Skarbów”

W dniach: 22-23.02.2016 r. będzie, w naszym gimnazjum dla uczniów klas II i III, realizowany program profilaktyczno-wychowawczy: ” Archipelag Skarbów” .

W ramach tego programu odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej w dniu: 22.02.2016 r.( poniedziałek) w godzinach: 14.10-15.40 w sali 62.

Szkolenie rady pedagogicznej

Szkolenie zawodowe nauczycieli jest integralnym elementem programu „Archipelag Skarbów” i obejmuje metodologię pracy dydaktycznej oraz wzmacnianie kompetencji wychowawczych w następujących obszarach:
 wdrażanie metodologii pracy warsztatowej z dużą grupą w edukacji młodzieży gimnazjalnej

 podwyższanie kwalifikacji nauczycieli w obrębie umiejętności wychowawczych oraz metodologii działań profilaktycznych w pracy szkolnej

W trakcie szkolenia prezentowane są strategie wychowawcze w ujęciu profilaktyki zintegrowanej, wyniki badań nad młodzieżą wraz ze wskazówkami dotyczącymi szkolnej pracy profilaktycznej oraz wychowawczej. Ponadto nauczyciele oraz wychowawcy uczestniczący w zajęciach mogą w wybranych obszarach pogłębić wiedzę z zakresu czynników ryzyka oraz kluczowych czynników chroniących. Szkolenie dla rady pedagogicznej składa się z dwóch elementów:
Części pierwsza – obejmuje wybranych przez szkołę nauczycieli oddelegowanych do udziału w warsztatach dla młodzieży. Najlepiej jeśli mogą to być wychowawcy klas biorących udział w zajęciach. Szkolenie w tej części polega na obserwacji i towarzyszeniu młodzieży w całym programie i trwa 7 godzin zegarowych.
Część druga – skierowana do całej rady pedagogicznej. Ta część szkolenia trwa od 1 do 1,5 godziny zegarowej i ma charakter wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami wraz z pracą warsztatową.

E-ćwiczenia

Nauczyciele i uczniowie klas pierwszych mają możliwość korzystania z bezpłatnych ćwiczeń dostępnych na stronie: www.ecwiczenia.pl

Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał swój indywidualny kod dostępu, nauczyciele natomiast powinni dostać kody na własne adresy e-mail (w przypadku braku otrzymania kody proszę skontaktować się z Wyd. Nowa Era).