Category Archives: Dla rodziców

Zebrania wychowawców klas z rodzicami

Dnia: 08.01.2018 r. (poniedziałek) o godzinie: 16.30 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami.

Przydział sal:

klasa 2a – sala nr 12

klasa 2b – sala nr 9

klasa 3a – sala nr 62

klasa 3b – sala nr 10

klasa 3c – sala nr 11

Pozostali nauczyciele dostępni są w pokoju nauczycielskim.

Niebezpieczeństwo w sieci

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na zasoby internetowe, z których korzystają Państwa dzieci.

W sieci pojawiła się nowa gra „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”, która zagraża zdrowiu i życiu dzieci oraz nastolatków. W Rosji, gdzie ta gra się rozpoczęła już ponad setka młodych internautów popełniła samobójstwo.

Gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie młodych ludzi. Psychologowie ostrzegają, że szczególnie narażone na udział w grze są osoby
o niskiej samoocenie i poczuciu własnej wartości.

Mając na uwadze powyższe informacje zwracam się z prośbą o szczególny nadzór nad stronami internetowymi i grami, z jakich korzystają Państwa dzieci. Proszę rozmawiać z dziećmi o ich aktywności w sieci, dopytywania o ewentualne problemy, z jakimi się boryka. Istotnym jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie dziecka w ostatnim czasie, jego samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów
i muzyki jakiej słucha.

Warto również rozważyć założenie filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.

Szczegółowe informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych można znaleźć pod adresem: https:\\www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresjii-i-przemocy.

W celu uzyskania bezpłatnych porad i wskazówek możecie Państwo dzwonić pod nr telefonu:

800 100 100

Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, mają do dyspozycji Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka:

800 121 121

Uwaga Rodzice

13.03.2017 r. (poniedziałek) o godzinie: 16.30. odbędą się spotkania z rodzicami.

Przydział sal:

  • kl. 1a – wychowawca: p. E. Pilarska, sala nr 12
  • kl. 1b – wychowawca: p. B. Kindrat, sala nr 61
  • kl. 2a – wychowawca: p. R. Patola, sala nr 53
  • kl. 2b – wychowawca: p. R. Kwiatek, sala nr 11
  • kl. 2c – wychowawca: p. M. Kuźma, sala nr 10
  • kl. 3a – wychowawca: p. A. Pilarski, sala nr 62
  • kl. 3b – wychowawca: p. K. Dobrzyńska, sala nr 9

Pozostali nauczyciele i dyrektor są dostępni dla Rodziców w pokoju nauczycielskim.

Archipelag Skarbów

Program „Archipelag Skarbów” uzupełnienia oraz wzmacnia szkolny program profilaktyczny i wychowawczy spełniając również interdyscyplinarną funkcję edukacyjną silnie związaną z podstawą programową realizowaną w gimnazjum.

Integralnym elementem programu jest szkolenie zawodowe nauczycieli w zakresie metodologii pracy warsztatowej w dużej grupie i wzmacniania kompetencji wychowawczych.

W zakresie wzmacniania kompetencji wychowawczych szkoleniem objęci są również rodzice uczniów biorących udział w programie.

Zgodnie z założeniami modelu profilaktyki zintegrowanej program „Archipelag Skarbów” został tak opracowany, aby skutecznie zmieniał zachowania i postawy młodzieży z szeregu obszarów problemowych jednocześnie.

Warsztaty dla młodzieży klas II i III Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim:

Zajęcia obejmują razem 8 do 9 godzin lekcyjnych w układzie dwóch dni warsztatów, z których każdy trwa około 3,5 godziny zegarowej (4 godziny lekcyjne lub nieco dłużej). W trakcie każdego dnia warsztatów przewidziane są dwie przerwy. Warsztaty z reguły są realizowane dzień pod dniu. Metody aktywizujące wykorzystane w programie dostosowane są do dynamiki pracy z dużą grupą. W trakcie każdej części programu prowadzone są ćwiczenia aktywizujące, których uczestnicy otrzymują od trenerów nagrody w podziękowaniu za zaangażowanie.

W trakcie pierwszego dnia zajęć przedstawiane są elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Bardzo istotnym elementem pierwszego dnia warsztatów jest obrazowe przedstawienie pięknych, ale czasem groźnych sił, które budzą się we wnętrzu dojrzewającego człowieka. Pokazane są pozytywne aspekty budzących się z nową siłą impulsów seksualnych oraz emocjonalno-uczuciowych związanych z zakochaniem, a także złością i gniewem. Trenerzy przedstawiają także groźne aspekty żywiołów seksualności, uczuciowości i agresji wskazując konkretne sposoby nauki oswajania tych sił i kierowania nimi. W sposób jasny pokazane jest, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe tylko gdy żyje się na trzeźwo. Zaproszenie do swego życia w wieku nastoletnim alkoholu lub narkotyków powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych.

W trakcie drugiego dnia warsztatów bliżej omawiane są zagadnienia związane ze współżyciem seksualnym. Wyraźnie ukazane jest zarówno piękno seksualnej bliskości, jak też szeroki wachlarz konsekwencji wczesnych kontaktów seksualnych – od bezpośrednich konsekwencji emocjonalnych, poprzez konsekwencje związane z budowaniem przyszłych związków, aż po konsekwencje zdrowotne. Kierowana jest do młodzieży wyraźna zachęta do przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości seksualnej.

Osobną troską objęte są osoby, które w wyniku przymusu, lub też własnych decyzji, podjęły wczesne kontakty seksualne ponosząc z tego tytułu negatywne konsekwencje.

W sposób bardzo wyraźny przedstawiona jest wiedza na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazana jest siła presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią. Podjęty jest problem zachowań agresywnych i uprzedmiatawiających – szczególnie w relacjach między chłopcami i dziewczętami. Na końcu drugiego dnia warsztatów odbywa się „Festiwal Twórczości”, który podsumowuje i umacnia treści całego programu umieszczając najaktywniejszą młodzież niejako po stronie trenerów. Festiwal jest elementem, w którym sama młodzież formułuje przekaz profilaktyczny skierowany do rówieśników.

W różnych momentach programu prezentowane są wybrane wyniki badań nad postawami młodzieży. Wybór wyników opiera się na kryterium profilaktycznej przydatności przekazania ich młodzieży. W większości są to te wyniki, które pokazują dojrzałość i rozsądek młodych ludzi. W ten sposób spełniona zostaje zasada, że najwięcej trwałych efektów oddziaływań profilaktycznych można uzyskać pracując na pozytywach.

Najważniejsze treści programu ilustrowane są zrównoważonymi świadectwami zdrowego stylu życia trenerów lub zaproszonych gości.

Szkolenie dla rodziców  uczniów klas II i III PG w Tarnowie Opolskim odbędzie się 22.02.2016 r. (poniedziałek) w godzinach: 16.30 – 17.30 w sali: 62.

Szkolenie trwa 1 godzinę. W trakcie spotkania prezentowany jest zakres treści i celów programu „Archipelag Skarbów”. Omawiane są wyniki badań nad młodzieżą. Komentarz prowadzących zawiera wiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położony jest na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania podawane są wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach miłości i seksualności. Spotkanie z rodzicami ma formę wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami. Uczestnicy otrzymują ulotki profilaktyczne dla rodziców pt. „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem”, które zawierają skrót wskazówek dotyczących wychowania omawianych w trakcie spotkania.