Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z póź. zmianami )

2. Ferie zimowe: 15-28 styczeń  (podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Przerwa wiosenna: 29 marzec – 3 kwietnia (podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4. Egzamin gimnazjalny: 18, 19, 20 kwietnia    (podstawa prawna: art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

5. Pierwsze półrocze: 04 września – 12 stycznia

6. Drugie półrocze: 29 stycznia – 22 czerwca

7. Wystawianie ocen: 5 stycznia; 11 czerwca

8. Konferencje klasyfikacyjne: 12 stycznia, 18 czerwca

9. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 22 czerwca (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)    (2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)                    

10. Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia (podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

11. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 18 – 20.04.2018 r. (dla klas II;  klasy III – egzamin gimnazjalny), 02 i 03.11.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r., 01.06.2018 r.  (podstawa prawna: § 5 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.)

12. Zebrania z rodzicami: 11 września, 13 listopada, 08 stycznia, 12 marca, 14 maja, 12 czerwca.