KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR

Karina Cebula-Gajowy

 JĘZYK POLSKI

Ewa Pilarska

Jolanta Sadowska

MATEMATYKA

Marzanna Kuźma

Renata Kwiatek

JĘZYK NIEMIECKI

Klaudia Dobrzyńska

Małgorzata Nowak – Daniel

Ewa Zimon

JĘZYK ANGIELSKI

Małgorzata Kozioł 

HISTORIA

Dariusz Śmichura

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Artur Pilarski

GEOGRAFIA

Małgorzata Juranek

CHEMIA

Renata Patola

BIOLOGIA

Renata Patola

FIZYKA

Henryk Kuźma

INFORMATYKA

Henryk Kuźma

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Henryk Kuźma

PLASTYKA

Małgorzata Tatina

PLASTYKA

Małgorzata Tatina

RELIGIA

Grażyna Tereńczuk

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Artur Pilarski

Dariusz Śmichura

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Małgorzata Juranek

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Grażyna Śmichura

PEDAGOG 

Małgorzata Tatina

LOGOPEDA

Gizela Sziroky