Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego.

  1. Uruchom przeglądarkę internetową.
  2. W polu adresu wpisz: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminatarnowopolski2
  3. W prawym górnym rogu znajdziesz napis „Zaloguj się”. Kliknij na niego.
  4. Teraz kliknij link „Przywracanie dostępu do konta”
  5. Wpisz swój e-mail. Na koniec naciśnij przycisk: „Wyślij wiadomość”.
  6. Otwórz skrzynkę pocztową i odczytaj wiadomość od Vulcana. Znajdziesz tam link do ustawienia swojego hasła.  Kliknij na niego.
  7. Otworzy się strona, gdzie ustawisz swoje osobiste hasło. Dwukrotnie wpisz swoje wymyślone hasło. Hasło musi składać się z przynajmniej z 8 znaków, w tym jednej dużej litery i jednej cyfry. Na koniec wciśnij przycisk „Ustaw nowe hasło”.
  8. Wróć do punktu 2, ale tym razem po naciśnięciu przycisku „Zaloguj” wpisz adres e-mail i hasło.
  9. Miłego korzystania z portalu.

Korzystanie z dziennika elektronicznego przez rodzica (opiekuna) możliwe jest od chwili wprowadzenia do systemu jego numeru PESEL i adresu e-mail. Proszę o przekazanie tych danych wychowawcy lub do sekretariatu szkoły (jeżeli dotychczas nie korzystali Państwo z e-dziennika).