INFORMACJA O STRAJKU

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły.

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 08.04.2019 r. większość nauczycieli i pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić zakłócenie właściwego toku jej pracy. Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanej akcji protestacyjnej, to spowoduje ona przeszkodę w realizacji procesu dydaktycznego i opiekuńczego uczniów.

Przed szkołą powstanie bardzo duże wyzwanie, aby zapewnić właściwą opiekę uczniom. Zwracam się do Was, Rodziców, o zrozumienie zaistniałej (lub mogącej zaistnieć) trudnej sytuacji i proszę o rozważenie decyzji o zapewnieniu opieki dzieciom w czasie trwania strajku.