INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

DRODZY UCZNIOWIE TRZECICH KLAS GIMNAZJUM.

Egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

  • 10.04.2019 – (środa) część humanistyczna
  • 11.04.2019 – (czwartek) część matematyczno – przyrodnicza
  • 12.04.2019 – (piątek) część językowa

Proszę o przybycie do szkoły na godzinę 8:30, zbiórka w holu szkoły.

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie w 2019 roku wynika:

  • każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej część egzaminu gimnazjalnego                                                              długopis (lub pióro) z czarnym tuszem ( atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi);
  • dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

ROZKŁAD ODJAZDÓW AUTOBUSU NA CZAS EGZAMINU :

WALIDROGI – godz. 8:00

RASZOWA –  godz. 8:05

NAKŁO – godz. 8:10

KOSOROWICE – godz. 8:20

Uczniów obowiązuje na egzaminy strój galowy. Proszę nie zapomnieć o aktualnej legitymacji.