HISTORIA

 „Dobrą szkołę powinni lubić uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć”.

W związku z reformą oświaty w Polsce, uchwałą nr VI/37/99 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 4 marca 1999r., powołano gimnazjum w Tarnowie Opolskim, które funkcjonuje w budynku szkoły podstawowej.  Jego pierwszym dyrektorem została Jolanta Kasperek (wcześniej dyrektor szkoły podstawowej).

01.09.1999r. pierwsi gimnazjaliści, głównie z Tarnowa Opolskiego, Kosorowic, Kątów Opolskich, Przywór, Nakła, Walidróg i Raszowej rozpoczęli nowy rok szkolny.

W pierwszym roku istnienia gimnazjum uczyło się 142 uczniów w 6 oddziałach.

Wychowawcami klas byli:

  • Ewa Pilarska – wychowawca klasy 1a (nauczyciel języka polskiego),
  • Renata Kwiatek – wychowawca klasy 1b (nauczyciel matematyki),
  • Andrzej Ochowicz– wychowawca klasy 1c (nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie),
  • Małgorzata Nowak – Daniel – wychowawca klasy 1d (nauczyciel języka niemieckiego),
  • Henryk Kuźma  – wychowawca klasy 1e (nauczyciel fizyki i informatyki),
  • Artur Pilarski – wychowawca klasy 1f (nauczyciel wychowania fizycznego).

Ponadto w pierwszym roku uczyli także: Halina Jojko –nauczyciel sztuki, Irena Walnik – nauczyciel geografii, Izabela Burdziąg – nauczyciel biologii, Grzegorz Tymczyszyn – nauczyciel języka angielskiego, Mariola Lis – nauczyciel bibliotekarz, Irena Wojtala – pedagog szkolny, ks. Wiesław Szeląg – nauczyciel religii, Danuta Deja – wychowawca świetlicy, Jolanta Kasperek – nauczyciel chemii.

Ze względu na zbyt dużą liczbę uczniów w gimnazjum, w roku 2000 utworzono drugie gimnazjum w Przyworach. Od 01.09.2000r. obwód szkoły obejmuje sołectwa: Tarnów Opolski, Kosorowice, Walidrogi, Nakło, Raszowa.

Pierwszy egzamin zewnętrzny odbył się w roku szkolnym 2001/2002. W tymże roku w czerwcu pożegnaliśmy pierwszych absolwentów.

Od samego początku istnienia szkoła bierze udział w projekcie wymiany młodzieży polsko – niemieckiej ze szkołą partnerską w Brück.