DORADCA ZAWODOWY

Założenia organizacji pracy Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim w zakresie orientacji zawodowej. 

Działalność szkoły w zakresie orientacji zawodowej została podzielona w zależności od wieku uczniów na określone etapy. Szkole gimnazjalnej zostały przypisane następujące zadania:

– przygotowanie do aktywności zawodowej,

– odnalezienie się na rynku pracy,

– przygotowanie do podjęcia decyzji o kierunku i poziomie dalszego kształcenia, znaczenia egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w ubieganiu się o przyjecie do szkoły ponadgimnazjalnej.


 Doradca zawodowy: Renata Patola

Godziny pracy doradcy zawodowego:

  • poniedziałek: 14.55 – 15.40
  • środa: 14.05 – 14.50
  • czwartek: 14.05 – 14.50

Roczny Plan Szkolnego Doradcy Zawodowego