Author Archives: Beata Zyła

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Pełniący obowiązki Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tanowie Opolskim informuje, że sprawozdania finansowe publikowane są na stronie internetowej Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim pod adresem: https://boostarnowopolski.naszbip.pl

INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

DRODZY UCZNIOWIE TRZECICH KLAS GIMNAZJUM.

Egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

  • 10.04.2019 – (środa) część humanistyczna
  • 11.04.2019 – (czwartek) część matematyczno – przyrodnicza
  • 12.04.2019 – (piątek) część językowa

Proszę o przybycie do szkoły na godzinę 8:30, zbiórka w holu szkoły.

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie w 2019 roku wynika:

  • każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej część egzaminu gimnazjalnego                                                              długopis (lub pióro) z czarnym tuszem ( atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi);
  • dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

ROZKŁAD ODJAZDÓW AUTOBUSU NA CZAS EGZAMINU :

WALIDROGI – godz. 8:00

RASZOWA –  godz. 8:05

NAKŁO – godz. 8:10

KOSOROWICE – godz. 8:20

Uczniów obowiązuje na egzaminy strój galowy. Proszę nie zapomnieć o aktualnej legitymacji.

INFORMACJA O STRAJKU

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły.

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 08.04.2019 r. większość nauczycieli i pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić zakłócenie właściwego toku jej pracy. Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanej akcji protestacyjnej, to spowoduje ona przeszkodę w realizacji procesu dydaktycznego i opiekuńczego uczniów.

Przed szkołą powstanie bardzo duże wyzwanie, aby zapewnić właściwą opiekę uczniom. Zwracam się do Was, Rodziców, o zrozumienie zaistniałej (lub mogącej zaistnieć) trudnej sytuacji i proszę o rozważenie decyzji o zapewnieniu opieki dzieciom w czasie trwania strajku.

 

Targi edukacyjne w Tarnowie Opolskim

18 marca w naszej szkole odbyły się targi edukacyjne z udziałem 16 szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) z Opola i Strzelec Opolskich. Oferty tych placówek wzbudziły duże zainteresowanie naszych przyszłych absolwentów. Wybór dalszej drogi edukacji jest dla nich teraz o wiele łatwiejszy. Za organizację imprezy odpowiedzialna była p. Renata Patola i wywiązała się z tego zadania wzorowo.

 

Targi edukacyjne

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy przyszłych absolwentów szkół Gminy Tarnów Opolski i ich rodziców w dniu 18.03.2019 roku o godzinie 11:00 na spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie odbędzie się w szkole w Tarnowie Opolskim na sali gimnastycznej.

Koniec pierwszego półrocza

           W piątek przed feriami zimowymi w holu głównym szkoły nasi gimnazjaliści uczestniczyli w apelu podsumowującym pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/19.Pani Dyrektor wręczyła stypendia dla uczniów z najwyższą średnią oraz dyplomy dla wyróżniających się wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (a było ich wielu). Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych. Na zakończenie Pani Dyrektor przypomniała      o zbliżającym się egzaminie gimnazjalnym i życzyła bezpiecznych i udanych ferii.